Kolibrí 2023 Utlysning

Skicka in ditt förslag före 6.3.2023 

Kulttuurikeskus Ninho bjuder in konstnärer, forskare och andra yrkesverksamma inom utbildning, konst och kultur, med olika bakgrunder, bosatta i Finland, att skicka in sina förslag på aktiviteter som man vill utföra under programmet för Kolibrí Festivaali 2023.  

Kolibrí är träffpunkten för konst, vetenskap, språk, kreativitet, synlighet och barndom. Kolibrí kommer att äga rum mellan den 16:e och den 30:e September 2023 i Helsingfors, Esbo och Vanda. 

Huvudtema för Kolibrí 2023, 12:e upplag, är Gästvänlighetens konst 

Gästvänlighetens konst är konsten som, med enkla gester, få de som är i behov, de som är annorlunda, de som är främlingar, att känna sig hemma och fira glädjen i att vara tillsammans. Gästvänlighetens konst är en mänsklig erfarenhet som man måste lära sig från de tidigaste åren.   
 
Vi kommer att fira konsten som gästvänlighet, en metafor som syftar till att föra samman våra olika gemenskaper, där vi finner glädje, tröst, en säker och pålitlig ställe där vi kan växa, njuta, hedra och engagera oss i våra gemenskaper och skapa en gemensam och värdig nutid. 

Årets tema är en hyllning till 50-årsdagen av de första chilenska flyktingfamiljernas ankomst till Finland och det stödjande finländska samhället som tog emot dem och fick dem att känna sig hemma. 

Ansökningsperioden slutar den 6e mars 2023 vid midnatt. Även om formuläret presenteras på engelska får man fylla i den på engelska, spanska eller portugisiska. 

Förslag 

Vi letar efter förslag i linje med våra mål och metodologier i enlighet med 2023 huvudtema. Vi kommer att välja förslag som är avsedda för flerspråkiga och barn med diverse bakgrund. 

Publik 

 • Familjer, i alla sina varianter av kärlek, kommer från olika verkligheter och använder olika arvsspråk. 
 • Barn från 3 månader till 10 års ålder. 

Sedan 2018 har medlemmar av Kolibrí-publiken identifierat över tio olika arvsspråk som talas offentligt förutom spanska, portugisiska, finska, svenska och engelska. 

Kolibrí-programmet kombinerar olika aktiviteter, allt från förfädernas, konstnärliga och kulturella skapelser till de senaste framstegen inom teknik och vetenskap. 

Därför accepterar vi förslag från följande discipliner och kombinationer därav: litteratur, grafisk konst, bildkonst, design, arkitektur, musik, dans, teater, cirkus, vetenskap, kulinarisk kultur, bland andra.  

Formatet kan vara 

 • korta workshops (60 min) 
 • långa workshops (180 min) 
 • Storytime (30 min for spädbarn,  60 min för andra åldrar) 
 • föreställningar (60 min): sagostunder, uppvisningar, teaterstycken, konserter etc. 

Ersättning 

Kulttuurikeskus Ninho täcker ersättningen för de utvalda förslag enligt följande: 

 • Korta workshops: 70 €/t per artist (inklusive sociala avgifter) högst 2 artister. 
 • Långa workshops: 210 €/t per artist (inklusive sociala avgifter) högst 2 artister. 
 • Föreställning: 200 € per artist (inklusive sociala avgifter) högst 3 artister. 
 • Konsert: 200€ per artist (inklusive sociala avgifter) högst 4 artister 

Dessutom erbjuder vi ekonomiskt stöd för materialkostnaderna (inom rimliga skäl) och vi täcker utrymmet samt både utrustning och tekniker för ljud och ljus. Tyvärr har vi inte de nödvändiga medlen för att täcka resekostnaderna till Helsingfors och inte heller hyran av någon typ av utrustning. 

* Efter att ha läst alla ansökningar, vi skulle vilja träffa online med åtminstone en medlem av gruppen för att bättre förstå hur förslaget fungerar och vad som behövs som utrustning. Var god och observera allt information som kommer från: [email protected] 

Viktigt 

Kolibrí Festivaali är ett nytt sätt att uppleva och skapa barnkultur med mångfalden i Finland som utgångspunkt. Syftet med festivalen är att erbjuda ett tryggt och positivt utrymme för att njuta av kvalitetstid med familjen, för att lära sig om konst, vetenskap och kultur, och där dialog, ömsesidig respekt och förståelse existerar, redan från den tidigaste barndomen. 

Metodologiska grunder i Kolibrí-programmet

 • Intergenerationell: barn tillsammans med vuxna och seniorer 
 • Plurilingualism: arvsspråk är inte en hemlighet, de är en kulturell tillgång för lärande. 
 • Tillgänglighet: alla är välkomna och respekterade som de är; alla kan delta i och njuta av aktiviteterna utan rädsla för diskriminering. 
 • Mångfald: barnen, tillsammans med sina familjer och ledarna, deltar i ett aktivitetsprogram som värderar just de egenskaper som gör dem unika och speciella. 

Vad menar vi med mångfald? 

Mångfald innebär att skillnader relaterade till människors identiteter respekteras i en trygg och positiv atmosfär. I ett samhälle kräver mångfald hänsyn och erkännande av alla grupper, samt respekt för och lärande av våra skillnader. Skillnaderna kan baseras på exempelvis kön, sexualitet, social och ekonomisk status, ålder, fysiskt utseende, funktionshinder, utseende, religion, språk, kulturella skillnader, etnicitet, politiska åsikter eller olika ideologier och övertygelser. (Kultur för alla, 2019). 

Kriterier 

Förslagen kommer att väljas i enlighet med finansieringsmöjligheter och beroende på hur väl de uppfyller följande kriterier: 

 • Uppväckning av förmågan till förundran, skapande, njutning, experimentering och lagarbete hos barn. 
 • Främjande av värden som ömsesidig respekt, dialog och mångfaldens rikedom. 
 • Kopplat till 2023 huvudtema 
 • Gynnande aktivt deltagande av familjepar i följande åldrar: 
 • Spädbarn från 3 till 12 månader eller barn som inte går. 
 • från 1 till 4 år, småbarn. 
 • från 4 till 7 år, förskolebarn. 
 • över 7 år, barn i skolåldern 
 • Främjande av en atmosfär av flerspråkigt deltagande: på spanska och / eller portugisiska, engelska och / eller finska och / eller svenska eller kombinationer därav. Andra språk är också välkomna. 
 • Inom litteratur och musik kommer vi att fokusera på dessa språk. 
 • Gynnande av hållbarhet när det gäller budgeten rimliga och realistiska kostnader, användning av antingen återvunnen eller låg miljöpåverkan och lågkostnads material. 

Vi överväger särskilt förslag som främjar: 

 • aktivt deltagande av barn med speciella behov, fäder som ledare för programaktiviteter, seniorer tillsammans med småbarn såväl som barn över 10 år. 
 • deltagande av talang från Kulttuurikeskus Ninho ry eller andra liknande föreningar som kan föreslå en plan för ömsesidigt samarbete. 
 • kapacitet att rekrytera volontärer till aktiviteten (OBS: flerspråkiga personer som hjälper till med aktiviteterna som volontärer kan få ett intyg om deltagande inom områden som konst, vetenskap och översättning). 
 • Även om Kolibrí är en festival med iberoamerikanska rötter, är förslag av konstnärer och konstnärliga uttryck från andra delar av världen lika välkomna. 

Ansökning 

 • Fyll i ansökningsformuläret Formuläret är på engelska men kan fyllas i på engelska, spanska eller portugisiska. 
 • Ansökningsperioden slutar den 6. mars 2023 vid midnatt. 

Beslut 

 • Den 31 mars 2023 kommer en preliminär lista över de valda förslagen att publiceras på www.kolibrifestivaali.org  
 • Så fort finansieringen har bekräftats kommer den slutliga listan över valda förslag att publiceras. 
 • Beslutet av urvalet är definitivt och obestridligt. 

All information som samlats in är konfidentiell och används endast under ramen av urvalsprocessen Det audiovisuella materialet och åsikter om Kolibrí kommer att användas i sociala medier för att marknadsföra festivalen. 

Mer information: [email protected]