Program

Aktiviteter

  • Ålder

  • Språk

  • Plats

  • Clear all filters

Lördag 16.09.

Onsdag 20.09.

Lördag 23.09.

Fredag 29.09.

Lördag 30.09.

Tillgänglighet

Alla i din familj får njuta av Kolibrí! Platser är tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet och om du eller någon i din grupp behöver annat uppsättning eller extra information (till exempel en detaljerad beskrivning av aktiviteterna, exempelvis lista med sensoriska stimuli), kontakta oss på [email protected]. Vi hjälper gärna dig! Vi vill att Kolibrí ska vara tillgängligt för alla!

Partners