Avoin kutsu osallistua vuoden 2023 Kolibrí -ohjelman valintaan

Kutsu sulkeutuu 6.3.2023

Kulttuurikeskus Ninho järjestää kahdennentoista Kolibrí festivaalin ja kutsuu taustaltaan ja kokemuksiltaan erilaisia Suomessa asuvia taiteilijoita, tutkijoita ja muita kasvatuksen, taiteen ja kulttuurin ammattilaisia lähettämään ehdotuksensa Kolibrí festivaalin ohjelman aktiviteeteiksi. Valitut ehdotukset ovat osa kahdennentoista Kolibrí festivaalin ohjelmaa.  

Kolibrí on taiteen, tieteen, kielten, luovuuden, näkyvyyden ja lapsuuden paikka. Se järjestään 16. – 30.9.2023 Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.  Kutsu sulkeutuu 6.3.2023 klo 24. ja hakemuksen voi tehdä englanniksi, espanjaksi tai portugaliksi.  

Kolibrí festivaalin 2023 teema on: Vieraanvaraisuus on hyve.  

Vieraanvaraisuus on hyve. Se on yksinkertaisia eleitä heitä kohtaan, jotka tarvitsevat tukea, ovat erilaisia tai uudessa paikassa. Se on taito toivottaa heidät tervetulleeksi ja saada heidät tuntemaan olonsa kotoisaksi juhlimalla yhdessäolon ihanuutta. Vieraanvaraisuuden taito opitaan jo varhaislapsuudessa.  

Juhlistamme vieraanvaraisuutta monipuoliset yhteisömme yhdistävänä kielikuvana, jotta löytäisimme iloa ja lohtua. Se on turvallinen ja varmaa paikka, missä voimme kasvaa, nauttia, kunnioittaa ja osallistua yhteisöissämme ja samalla luoda yhteistä ja arvokasta nykyhetkeä.  

Tämän vuoden teemamme on kunnianosoitus ensimmäisille, 50 vuotta sitten Chilestä Suomeen muuttaneille perheille, sekä suomalaiselle yhteisölle, joka kaikessa solidaarisuudessaan toivotti heidät lämpimästi tervetulleiksi.  

Ehdotukset  

Etsimme lapsille suunnattuja aktiviteettejä, jotka noudattavat festivaalimme päämääriä ja metodiikkaa sekä vastaavat vuoden 2023 teemaa jaettavaksi monimuotoisen ja -kielisen, eri sukupolvista koostuvan yleisön kanssa.  

Yleisö  

 • Monimuotoisia, erilaisista tilanteista lähtöisin olevia perheitä, jotka käyttävät eri perintökieliä.  
 • Eritaustaisia lapsia 3 kk-ikäisistä 10-vuotiaisiin.  

Vuodesta 2018 lähtien Kolibrín kävijät ovat tunnistaneet yleisön joukossa puhuttavan yli kymmentä eri perintökieltä espanjan, portugalin, suomen, ruotsin ja englannin lisäksi.  

Kolibrín ohjelma koostuu monista toiminnoista: perinteisistä, taiteellisista ja kulttuuri-ilmaisuista aina teknologian ja tieteiden viimeisiin edistysaskeliin.  

Hyväksymme ehdotuksia mm. seuraavilta aloilta ja niiden yhdistelmiltä: kirjallisuus, grafiikka, visuaaliset taiteet, design, arkkitehtuuri, musiikki, tanssi, teatteri, sirkus, tieteet ja ruokakulttuuri.  

Formaatti voi olla:  

 • lyhyt työpaja (60 min)
 • pitkäkestoinen työpaja (180 min)
 • storytime -tarinankerronta (30 min taaperoille ja 60 min muille)  
 • performanssi (60 min): kerrontaa, näytös, näytelmä, konsertti, jne.  

Korvaukset  

Kulttuurikeskus Ninho kattaa valittujen korvaukset seuraavasti:  

 • Tunti työpajaa: 70€/t per henkilö (sosiaalimaksut mukaan lukien) max. 2 artistia  
 • Pitkäkestoinen työpaja 210€/t per henkilö (sosiaalimaksut mukaan lukien) max. 2 artistia  
 • Performanssi: 200€ per henkilö (sosiaalimaksut mukaan lukien) max. 3 artistia  
 • Konsertti: 200€ per henkilö (sosiaalimaksut mukaan lukien) max. 4 artistia  

Lisäksi tarjoamme tukea (kohtuullisiin) materiaalikuluihin ja katamme tilan sekä ääni- ja valolaitteiden ja niitä käyttävien teknikoiden kulut. Valitettavasti varamme eivät riitä korvaamaan matkakustannuksia Helsinkiin, eikä minkäänlaisen laitteiston vuokraa.  

* Luettuamme kaikki hakemukset sovimme tapaamisesta verkossa ainakin yhden ryhmän jäsenen kanssa ymmärtääksemme paremmin, miten esitys toimii ja mitä siihen tarvitaan. Pyydämme teitä huomioimaan kaikki informaatio, joka tulee osoitteesta: [email protected]  

TÄRKEÄÄ  

Kolibrí Festivaali on uusi tapa kokea ja luoda Suomen monimuotoisuuteen perustuvaa lastenkulttuuria. Festivaalin tarkoitus on tarjota turvallinen ja positiivinen tila, jossa viettää laatuaikaa perheen kanssa ja oppia uutta taiteista, tieteistä ja kulttuurista ja jossa vuoropuhelu, keskinäinen kunnioitus ja yhteisymmärrys vallitsevat varhaislapsuudesta alkaen.  

Kolibrín ohjelman metodiikan kulmakivet  

 • Sukupolvien välinen kanssakäyminen: lapset yhdessä aikuisten ja seniorien kanssa.  
 • Monikielisyys: perintökielet eivät ole salaisuus vaan kulttuurivaltti oppimisessa.  
 • Esteettömyys: toivotamme tervetulleiksi ja kunnioitamme kaikkia sellaisina kuin he ovat; kaikki voivat osallistua aktiviteetteihin ja nauttia niistä ilman pelkoa syrjinnästä.  
 • Monimuotoisuus: lapset osallistuvat perheidensä ja ohjaajien kanssa toimintaan, joka korostaa niitä ominaisuuksia, jotka tekevät heistä ainutlaatuisia ja erityisiä.  

Mitä tarkoitamme monimuotoisuudella?  

Monimuotoisuus tarkoittaa ihmisten identiteettiin liittyvien erojen kunnioittamista turvallisessa ja positiivisessa ilmapiirissä. Yhteiskunnan monimuotoisuus vaatii kaikkien ryhmien hyväksymistä ja huomioon ottamista, samoin kuin erilaisuuden kunnioittamista ja siitä oppimista. Erot voivat perustua esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, sosio-ekonomiseen asemaan, ikään, fyysisiin ominaisuuksiin, vammaisuuteen, ulkonäköön, uskontoon, kieleen, kulttuurieroihin, etnisyyteen, poliittisiin näkemyksiin tai eri ideologioihin ja uskomuksiin. (Kulttuuria Kaikille 2019)  

Valintaperusteet  

Ehdotukset valitaan käytettävissä olevien varojen mukaisesti ja riippuen siitä, kuinka hyvin ne täyttävät seuraavat kriteerit:  

 • Herättää lapsissa kykyä ihmetellä, luoda, nauttia, kokeilla ja työskennellä ryhmässä.  
 • Edistää keskinäisen kunnioituksen, vuoropuhelun ja moninaisuuden tuoman rikkauden arvostusta.  
 • Liittyy vuoden 2023 teemaan.  
 • Kannustaa kummankin vanhemman aktiivista osallistumista seuraavissa ikäryhmissä:  
 • 3-12 kk-ikäiset sylilapset.  
 • 1-4-vuotiaat taaperot.  
 • 4-7-vuotiaat esikoululaiset.  
 • yli 7-vuotiaat koululaiset.  
 • Edistää monikielisen osallistumisen ilmapiiriä: espanjaksi ja/tai portugaliksi, englanniksi ja/tai suomeksi ja/tai ruotsiksi tai jollain näiden yhdistelmällä. Muutkin kielet ovat tervetulleita, jos materiaalia ei ole käännetty espanjaksi ja/tai portugaliksi.  
 • Kirjallisuudessa ja musiikissa keskitymme tosin em. kieliin. Muutkin kielet ovat tervetulleita, jos materiaalia ei ole käännetty espanjaksi ja/tai portugaliksi.  
 • Suosii kestävää kehitystä budjettiin liittyen (kohtuulliset ja tudelliset kulut), sekä kierrätys- tai ympäristöystävällisten ja edullisten materiaalien käyttöä.  

Kiinnitämme erityistä huomiota ehdotuksiin, jotka edistävät:  

 • eri tavoin toimintakykyisten lasten aktiivista osallistumista, isien toimimista ohjaajina toiminnassa, seniorien osallistumista yhdessä sekä taaperoiden että yli 10-vuotiaiden kanssa,  
 • taiteilijoita, jotka ovat joko Kulttuurikeskus Ninho ry’n tai jonkun muun taiteilijayhdistyksen tai vastaavan yhteistyösuunnitelmaa tarjoavan yhdistyksen jäseniä,  
 • kykyä rekrytoida vapaaehtoisia toimintaan (HUOM.: monikieliset henkilöt, jotka avustavat toiminnoissa vapaaehtoisina voivat saada osallistumistodistuksen esim. taide-, tiede- ja käännöstehtävistä).  
 • vaikka Kolibrí festivaalin juuret ovat ibero-amerikkalaiset, ehdotukset taiteilijoilta muilta maailmankolkilta millä ilmaisutavalla tahansa ovat tervetulleita.  

Toimittaminen

Kaavakkeen voi täyttää englanniksi, espanjaksi tai portugaliksi. Kutsu sulkeutuu 6.3.2023 klo 24.  

Tulokset  

 • 31.3.2023 julkaistaan alustava lista valituista ehdotuksista osoitteessa www.kolibrifestivaali.org  
 • Heti kun rahoitus on varmistettu, julkaistaan lopulliset tulokset.  
 • Tulokset ovat lopulliset ja eikä niistä voi valittaa.  
 • Valitut henkilöt voivat osallistus muutamaan sisäiseen online-koulutustilaisuuteen, jotka pidetään touko/kesäkuussa 2023. Tilaisuudessa annetaan tietoja ja esitellään Kolibrin keskeisiä tekijöitä sekä käytännön keinoja saavutettavuuden ja inkluusien parantamiseksi. Keskustellaan myös rasisminvastaisista toimintatavoista valituissa ehdotuksissa. Tilaisuuksista vastaavat asiantuntijat.  

Kaikki koottu informaatio on luottamuksellista ja varattu yksinomaan tämän valintaprosessin käyttöön. Audiovisuaalista materiaalia, samoin kuin Kolibría koskevia mielipiteitä käytetään somessa Festivaalin esittelyssä.

Lisätietoa: [email protected]