Meeri Tiensuu

Meeri Tiensuu är en doktorandforskare intresserad av samspelet mellan mänsklig interaktion, solidaritet och social fantasi om tillhörighet och samexistens. Hon är intresserad av kopplingarna mellan akademisk forskning, kunskapsproduktion och samhällsaktivism. Som feministisk forskare betonar Meeri forskningsetik som en avgörande del av sitt arbete. I sin doktorsavhandling fokuserar hon på att förstå och omkonceptualisera migrantintegration och samexistens i det finska samhället.

Hitta fler aktiviteter

Ta en djupare titt i vårt program och kom med!