Meeri Tiensuu

Meeri Tiensuu on tohtoritutkija, joka on kiinnostunut ihmisten vuorovaikutuksen, solidaarisuuden ja sosiaalisen mielikuvituksen leikkauskohdasta yhteenkuulumisen ja rinnakkaiselon näkökulmasta. Hän on kiinnostunut yhteyksistä akateemisen tutkimuksen, tiedon tuottamisen ja yhteiskunnallisen aktivismin välillä. Feministisenä tutkijana Meeri korostaa tutkimusetiikkaa työnsä keskeisenä osana. Väitöstutkimuksessaan hän keskittyy ymmärtämään ja uudelleen käsitteellistämään maahanmuuttajien integraatiota ja rinnakkaiseloa Suomen yhteiskunnassa.

Etsi lisää aktiviteetteja

Tutustu festivaaliohjelmaamme ja tule mukaan!