Kolibrí Festivaali kaikkia varten

Rakkaus monimuotoisuuteen on inspiroinut Kolibrí-festivaalia sen perustamisesta lähtien vuonna 1915. Kolibrí tehtiin turvalliseksi ja miellyttäväksi tilaksi lapsille ja heidän perheilleen, riippumatta heidän kulttuurisesta tai kielellisestä taustastaan, heidän perheensä rakenteesta, taustasta, iästä tai uskonnosta. Meidän sukupolvet ylittävä ja monikielinen ohjelmamme on ainutlaatuinen koko pohjolassa. Kaikki nettisivumme, sosiaalisen median materiaalimme ja useimmat tapahtumamme ovat saatavissa viidellä kielellä: suomeksi, ruotsiksi, espanjaksi, portugaliksi ja englanniksi. Kolibrí tarjoaa mahdollisuuden kokea suomalaisen yhteiskunnan moninaisuus turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä. Kuvaan sopii, että olemme laajentamassa vammaisten mahdollisuuksia osallistua festivaaliimme. Me Ninhon ja Kolibrín työntekijät ymmärrämme, että paljon on vielä tehtävää, mutta olemme ylpeitä siitä, mitä olemme jo saaneet aikaan.

Siitä syystä nettisivumme suunnitellaan uudestaan sellaisiksi, että ne noudattaisivat WCAG-ohjeistoa, jolloin eri tavoin vammaiset ihmiset pystyvät lukemaan niitä. Hyödynnämme myös teknologian tarjoamia aputyökaluja. Sivujen uudistaminen tapahtuu asteittain. Ensimmäisen askeleen otimme elokuussa 2021, jolloin muutimme väritystä, kirjasintyyppejä, otsikoita ja kuvia sellaisiksi, että kontrastit ovat suurempia ja kuvat helpommin luettavia. Myös navigoinnista tuli helpompaa. Kokeilimme WCAG-ohjeiston tarkistusohjelmalla, ja uusi sivustomme täyttää 87-prosenttisesti ohjeiston vaatimukset.

Meillä on myös aina ollut työpajoja, jotka esittävät vammaisuuden lapsille leikin avulla, ja jotka tukevat kaikkien ottamista mukaan ja tiedon lisäämistä monimuotoisuudesta. Vuoden 2020 festivaalista lähtien olemme painottaneet taiteilijoiden kutsuissa, että etsimme myös erityistarpeita omaavia taiteilijoita. Vuonna 2021 meillä oli Ammattiopisto Liven Jasmiina Sipilän ja Ida Mokkin työpaja, jossa osallistujat tutkivat, kuinka tunteita voidaan kanavoida tanssin kautta. Työpaja käytti DanceAbility-menetelmää, joka rohkaisee niin vammaisia ihmisiä kuin muitakin osallistumaan. Siinä käytettiin verbaalista ilmaisua vain vähän, ja merkityksiä välitettiin liikkeen, valon ja kuvien avulla.

Vuonna 2021 olemme harjoituttaneet taiteilijoita siinä, miten vammaisia ihmisiä otetaan toimintaan mukaan. Huippuhetki oli, kun Maija Karhunen, taiteilija ja vammaisaktivisti, oli mukanamme jakamassa näkökulmiaan taiteeseen ja vammaisuuteen.

Kolibrí tarjosi myös kaikille osallistujille, yleisöstä taiteilijoihin ja vapaaehtoisiin, “Serenity Cornerin”, jonka voisi kääntää vaikkapa rauhan nurkkaukseksi. Se oli turvallinen ja rauhallinen tila niille, jotka tarvitsivat mukavan levähdyspaikan aisteilleen. Paitsi että siellä oli mukava sisustus ja aistineutraali ilmapiiri, tila tarjosi leluja ja toimintaa, joka auttoi rauhoittamaan kuormittunutta aistijärjestelmää. Rauhan nurkkaus oli varmasti arvokas autistisille henkilöille tai niille, joilla on ADHD-oireita, mutta myös kaikille, jotka tarvitsevat hiljaista paikkaa, kuten vaikkapa imettävät äidit.