Kolibrí Festivaali för alla

Sedan dess början år 2015 har Kolibrí-festivalen inspirerats av mångfald. Kolibrí skapades som en trygg och välkomnande plats för barn och sina familjer, oavsett deras kulturella och språkliga bakgrund, familjens uppbyggnad, ursprung, generation eller tro.

I Norden finns inget som motsvarar vårt intergenerationella och mångspråkiga program. Till exempel finns allt innehåll på våra webbsidor tillgängligt på fem olika språk: finska, svenska, spanska, portugisiska och engelska. Kolibrí erbjuder möjligheten att uppleva mångfalden av det samtida finska samhället i en trygg och positiv miljö. Därför har vi också länge jobbat på att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Trots att vi på Kulturcentret Ninho och Kolibrí-festivalen vet att det ännu finns mycket att göra, är vi stolta över vad vi redan har åstadkommit.

I detta avseende designas våra webbsidor om för att följa WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), och blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar, inklusive dem som använder tekniska hjälpmedel. Denna förnyelse sker steg för steg. Det första steget färdigställdes i augusti 2021 och omfattade ändringar på färger, fonter och bilder för att öka kontrasten och läsbarheten, förbättring av navigationen på tangentbordet samt användningen av rätt storleks rubriker osv. Enligt WCAG kontrollverktyg fyller våra webbsidor hittills 87% av kraven.

Vi har också hållit flera workshoppar där vi presenterar funktionsnedsättningar för barn på ett enkelt och lekfullt sätt för att redan tidigt lära dem om dessa viktiga teman. Sedan Kolibrí 2020 har vi utvecklat vårt årliga sökande av konstnärer till att tydligt inkludera konstnärer och andra uppträdande personer med funktionshinder. År 2021 ordnade vi en workshop ledd av Jasmiina Sipilä och Ida Monkki från yrkesskolan Live, där deltagarna fick utforska hur man förmedlar känslor genom dans. Verkstaden använde sig av DanceAbility-metoden, som uppmuntrar deltagandet av personer med eller utan funktionsnedsättning, samt minimalt verbalt språk och förmedlar mening genom rörelse, ljus och bilder.

För artister har vi i 2021 implementerat träningssessioner som handlar som inkluderingen av personer med funktionsnedsättningar. Höjdpunkten i vår träning var då Maija Karhunen, en artist och funktionshinders-aktivist, deltog och delade med sig sin syn på konst och funktionsnedsättningar.

Kolibrí erbjöd också alla deltagare, från publikmedlemmar till artister och volontärer, “Serenitetshörnet”. Detta var ett tryggt och lugnt ställe för dem som behövde en bekväm plats för en sinnespaus. Förutom bekväma sittmöbler och en sensoriskt neutral omgivning, hade platsen leksaker och aktiviteter som hjälper att lugna personer som upplever sinnesöverbelastningar. “Serenitetshörnet” kan upplevas som värdefullt för personer med autism eller med ADHD, men även för personer som behöver en lugn och tyst plats, som till exempel ammande mammor.