Vetenskap för och med barn

Aktiviteterna med målet att öka barns intresse för vetenskap ordnades för första gången år 2018, och har blivit en favorit bland Kolibrís publik. Nu när Kolibrí firar sitt tioårsjubileum utvecklar vi denna aktivitet. Målet är att främja tillgänglighet till vetenskap på ett universellt sätt och på ett enkelt språk, så att alla kan förstå vår omgivning med avsikten att väcka barnens intresse för dessa teman.

Kolibrí är mer än bara workshoppar med forskare och artister – vi vill skapa meningsfulla minnen och erfarenheter hos barn, och därför värderar vi deltagandet av barn vid sidan om sin vuxen (föräldrar, far-/morföräldrar, far-/morbröder osv.) högt.

Detta år är inget undantag. Tack vare spanska ambassaden i Finland fortsätter vi att utveckla denna arbetslinje. I Kolibrís program 2021 fanns det tre initiativ som sammanband vetenskap och konst. Två av dem är: Mandarina Collective:s “Ovan regnbågen”, och Ana Álvarez Piedehierros “Oobleck”

“Ovan regnbågen” är en workshop med konst, vetenskap och filosofi. I denna workshop ledde reflektionen av ljus och färger vägen till att kollektivt fundera på frågor kring empati och gemenskap, och tala om hur vårt perspektiv på ett och samma fenomen eller förhållande kan förändras.

År 2020, började Mandarina Collective: Ana Á. Piedehierro (ES), Inês Montalvão (PT), and Ina Fiebig (DE), att undersöka nya sätt att kombinera vetenskap och konst på ett sätt som är tillgängligt för barn. Mandarina Collective har passion för olika grenar av vetenskap och konst. En grundläggande värdering för kollektivet är att arbeta med en mångsidig publik, som betonar mångkulturalism, flerspråkighet och intergenerationalitet. De anser att konst och vetenskap är väsentliga för att bygga ett ansvarsfullt, respektfullt, multikulturellt och tillgängligt samhälle.

”Oobleck” är en workshop som handlar om det kända, enkla och miljövänliga slajmet. Under denna workshop vägledde unga, som vuxit upp med Kolibrí-festivalen, sina kamrater i förberedningen av Oobleck. Tillsammans avslöjade de hemliga egenskaperna av detta slajm. Målet var att ha en ungdomsledd workshop som skapar nya vetenskapliga experter. Denna inlärning sker mellan jämlika kamrater. Ana A. Piedehierro har en doktorsavhandling i fysik och meteorologi, och jobbar som forskare för Meteorologiska Institutet i Finland. Hon har mer än 10 års erfarenhet av att organisera underhållande vetenskaps-workshoppar för barn, unga och familjer i både Spanien och Finland.

Den tredje workshopen är “Birds of My Neighbourhood” av Jon Dunn (US) och Inês Montalvão (PT). Initiativet fokuserade delvis på grannskap: känslan av att man hör till en gemensamhet, och delvis på biodiversiteten i en urban miljö. Närheten till naturen främjar ett sätt att förhålla sig till andra och ta hand om alla medlemmar av gemenskapen. I workshopen byggdes fågelmatare och deltagarna fick väldigt goda råd om vad våra grannar med vingar helst äter. Jon är en designer inom permakultur för ett kooperativt företag inom livsmedelsindustrin samt en aktivist för djurens rättigheter, och har erfarenhet inom intersektionell konst och arkitektur; Inês designar utställningar, ursprungliga koncept och evenemang för museer. Hon har en licentiatexamen i biologi och har professionell erfarenhet i vetenskaplig kommunikation, disseminering och illustrering. Hennes praxis fokuserar på intersektionen av konst och vetenskap, med vilken hon vill främja en känsla av samhörighet och närhet mellan natur och människor.

Varje år bjuder Kolibrí in barn och deras familjer, samt kreativa personer och experter, att delta i dessa aktiviteter som främjar tillgänglighet till vetenskap samt till olika sätten att utföra och förklara vetenskap. Det finns ingenting som är helt säkert eller helt fel. Det enda som finns är viljan att berika oss med ny kunskap.