Mera böcker åt spansk- och portugisiskspråkiga barn i Finland  

Photo: Maikki Kantola

HelMets samling av spansk- och portugisiskspråkiga barnböcker fortsätter att växa och bli som ett mångfaldigt samhälle. Ett nytt webbställe synliggör Kolibrí-samlingen av litteratur på spanska från 2021 och 2022 tack vare en insats av HelMet Vanda. Det flerspråkiga nationalbiblioteket erbjuder barnböcker på portugisiska till familjer i hela Finland. 

Den 22 september 2022 i Kulturcentret Pessi (Vanda) fick det sammankopplade systemet mellan Helsingfors bibliotek, HelMet och Flerspråkiga Biblioteket över 100 nyutkomna barn- och ungdomsböcker och barnmusikverk. Denna 7:e utgåva av barn- och ungdomsböcker i Kulturcenter Ninhos program för att stärka samlingarna av barnlitteratur på portugisiska och spanska möjliggjordes tack vare samarbetet med ambassaderna i Colombia, Kuba, Mexiko, Peru, Portugal och Uruguay, Camões- institutet, Dirección general del libro, arkiv och bibliotek i Portugal, de mexikanska författarna Juan Palomino och Ana Paula Ojeda, gästerna på årets Kolibrí- festival och den enastående peruanska författaren Micaela Chirif. 

Med urvalet av barnlitteratur från Argentina och Chile, som sänktes till Vandas bibliotek år 2021, skapade de en granskad avdelning som döptes till Kolibrí. Denna online avdelning är till ett stor hjälp till spansktalande familjer, spanskalärare och andra intresserade. Den ger tillgång till de tillgängliga titlarna och deras dåvarande plats i HelMet-systemet, samt låter dem reserveras för att bli hämtade från din närmaste bibliotek. 

Se avdelningen här. Dessa böcker ingår i HelMets samling av barn- och ungdomslitteratur som idag har 1866 titlar. Det prisbelönta Flerspråkiga biblioteket vars uppgift är att sköta litteratur på minoritetsspråk på en nationell nivå, tillägger denna leverans av barnböcker till de 348 titlar som redan finns tillgängliga för hela Finland. Detta Ninho-program startades år 2016 och har hittills bidragit med cirka 300 titlar i samverkan med ambassaderna och i samarbete med författare som Isol Misenta (Argentina), Isidro Ferrer (Spanien), Yara Kono (Brasilien, Portugal), Paloma Valdivia (Chile) samt de förlag som publicerar dem. 

För mer information om de böcker som tidigare levererats och hur man får tag på dem hittar ni under ”Nyheter” på. Målet med detta program är att förbättra tillgången och förstärka nöjen av barnlitteratur hemma, främja läsandet bland flerspråkiga barn, stödja utbildningsinstitutioners arbete och de kommunala planen för undervisning i arvsspråk (kotikieli).

Kulturcentret Ninho rf, är en finsk, mångkulturell organisation som drivs av invandrare från det spansk- och portugisisktalande samhället. Dess uppgift är att jobba för utvecklingen av en mer tillgänglig och flerspråkig barnkultur i Finland.

Böckerna kan beställas via Helmets system.

Kuva: Maikki Kantola