Kolibri 2021 Utlysning

Kulttuurikeskus Ninho bjuder in konstnärer, forskare och andra yrkesverksamma inom utbildning, konst och kultur, med olika backgrunder, bosatta i Finland, att skicka sina förslag på aktiviteter som man vill utföra under programmet för Kolibrí Festivaali 2021. Kolibrí kommer att äga rum den 20-26.09.2021 i Helsingfors, Esbo och Vanda.

Huvudtema för Kolibrí 21 är: “Vi”. Vi inspirerades av boken “Vi”, skriven av Paloma Valdivia, vår gästartist 2021. “Vi” avser vårt första universum, den enklaste och viktigaste anslutningen som vi bygger som människor. “Vi” representerar det livslånga förhållandet som förbinder oss med vårt förfäders ursprung, till Moder Jord och till de samhällen vi tillhör. I oss själva firar vi det lilla universum som utvidgas till att omfatta ett bredare och mer varierat samhälle. Vårt fokus är att ta hand om oss själva (“vi”) för att kunna vårda framtidens mänsklighet på alla möjliga plan.

Ansökningsperioden slutar den 1 mars 2021 vid midnatt. Även om formuläret presenteras på engelska får man fylla i den på engelska, spanska eller portugisiska.

Förslag

Vi letar efter förslag i linje med våra mål och metodologier i enlighet med 2021 huvudtema. Vi kommer att välja förslag som är avsedda för flerspråkiga och barn med olika backgrund.

Kolibrí-programmet kombinerar olika aktiviteter, allt från förfädernas, konstnärliga och kulturella skapelser till de senaste framstegen inom teknik och vetenskap.

Därför accepterar vi förslag från följande discipliner och kombinationer därav: litteratur, grafisk konst, bildkonst, design, arkitektur, musik, dans, teater, cirkus, vetenskap, kulinarisk kultur, bland andra.

Formatet kan vara:

 • korta (45 min) och långa (180 min) workshops.
 • föreställningar (45 min): sagostunder, uppvisningar, teaterstycken, konserter etc.
 • installationer (beroende på de möjligheter som erbjuds av de kulturcentra och bibliotek som kommer att värda oss).

Ersättning

Kulttuurikeskus Ninho täcker ersättningen för de utvalda förslag enligt följande:

 • En timmes workshop: 65 € per artist (inklusive sociala avgifter)
 • Föreställning: 170 € per artist (inklusive sociala avgiter)

Dessutom erbjuder vi ekonomiskt stöd för materialkostnaderna (inom rimliga skäl) och vi täcker utrymmet samt både utrustning och tekniker för ljud och ljus. Tyvärr har vi inte de nödvändiga medlen för att täcka resekostnaderna till Helsingfors och inte heller hyra någon typ av utrustning.

Viktigt

Kolibrí Festivaali är ett nytt sätt att uppleva och skapa barnkultur med mångfalden i Finland som utgångspunkt. Syftet med festivalen är att erbjuda ett tryggt och positivt utrymme för att njuta av kvalitetstid med familjen, för att lära sig om konst, vetenskap och kultur, och där dialog, ömsesidig respekt och förståelse existerar, redan från den tidigaste barndomen.

Metodologiska grunder i Kolibrí-programmet.

 • Intergenerationell: barn tillsammans med vuxna och seniorer
 • Plurilingualism: arvsspråk är inte en hemlighet, de är en kulturell tillgång för lärande.
 • Mångfald: barnen, tillsammans med sina familjer och facilitatorerna, deltar i ett aktivitetsprogram som värderar just de egenskaper som gör dem unika och speciella.
 • Tillgänglighet: alla är välkomna och respekterade som de är; alla kan delta i och njuta av aktiviteterna utan rädsla för diskriminering.

Vad menar vi med mångfald?

Mångfald innebär att skillnader relaterade till människors identiteter respekteras i en trygg och positiv atmosfär. I ett samhälle kräver mångfald hänsyn och erkännande av alla grupper, samt respekt för och lärande av våra skillnader. Skillnaderna kan baseras på exempelvis kön, sexualitet, social och ekonomisk status, ålder, fysiskt utseende, funktionshinder, utseende, religion, språk, kulturella skillnader, etnicitet, politiska åsikter eller olika ideologier och övertygelser. (Kulttuuria Kaikille 2019).

Publik

 • Familjer, i alla sina varianter av kärlek, kommer från olika verkligheter och använder olika arvsspråk.
 • Barn från 3 månader till 10 års ålder.
 • Sedan 2018 har medlemmar av Kolibrí-publiken identifierat över tio olika arvsspråk som talas offentligt förutom spanska, portugisiska, finska, svenska och engelska.

Kriterier

Förslagen kommer att väljas i enlighet med finnansieringsmöjligheter och beroende på hur väl de uppfyller följande kriterier:

 • Uppväckning förmågan till förundran, skapande, njutning, experimentering och lagarbete hos barn.
 • Främjande av värden som ömsesidig respekt, dialog och mångfaldens rikedom.
 • Kopplat till 2021 huvudtema
 • Gynnande aktivt deltagande av familjepar i följande åldrar:
  • Spädbarn från 3 till 12 månader eller barn som inte går.
  • från 1 till 3 år, småbarn.
  • från 3 till 6 år, förskolebarn.
  • över 7 år, barn i skolåldern
 • Främjande av en atmosfär av flerspråkigt deltagande: på spanska och / eller portugisiska, engelska och / eller finska och / eller svenska eller kombinationer därav. Andra språk är också välkomna.
 • Inom litteratur och musik kommer vi att fokusera på dessa språk.
 • Gynnande av hållbarhet när det gäller budgeten rimliga och realistiska kostnader, användning av antingen återvunnen eller låg miljö påverkan och lågkostnadsmaterial.

Vi överväger särskilt förslag som främjar:

 • aktivt deltagande av barn med speciella behöv, fäder som ledare för programaktiviteter, seniorer tillsammans med småbarn såväl som barn över 10 år.
 • deltagande av talang från Kulttuurikeskus Ninho ry eller andra liknande föreningar som kan föreslå en plan för ömsesidigt samarbete.
 • kapacitet att rekrytera volontärer till aktiviteten (OBS: flerspråkiga personer som hjälper till med aktiviteterna som volontärer kan få ett intyg om deltagande inom områden som konst, vetenskap och översättning).

Mycket viktigt:även om Kolibrí är en festival med iberoamerikanska rötter, är förslag av konstnärer och konstnärliga uttryck från andra delar av världen lika välkomna.

Ansökning

Fyll i ansökningsformuläret (länk). Formuläret är på engelska men kan fyllas i på engelska, spanska eller portugisiska.

Ansökningsperioden slutar den 1 mars 2021 vid midnatt.

Beslut

Den 30 mars 2021 kommer en preliminär lista över de valda förslagen att publiceras på www.kolibrifestivaali.org

Så fort finansieringen har bekräftats kommer den slutliga listan över valda förslag att publiceras.

Beslutet av urvalet är definitivt och obestridligt.

All information som samlats in är konfidentiell och används endast under ramen av urvalprocessen Det audiovisuella materialet och åsikter om Kolibrí kommer att användas i sociala medier för att marknadsföra festivalen.

Mer information: [email protected]