Hurdan migrationspolitik behöver Finland?

Inrikesministeriet inbjuder deltagare på Kolibrí -festivalen att dela idéer

Pop-up activity
25.9.2021 – Vuotalo // 26.9.2021 – Pessi 11 14hs.
Mariana Salgado, Harri Sivula, Anna Rundgren

Invandringen har blivit en permanent del av Finlands utveckling och den förväntas öka under de kommande åren. Migrationspolitiken påverkar samhället och dess utveckling. Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt som har till uppgift att sammanställa långsiktiga mål för Finlands övergripande migrationspolitik.

I beredningen av politiken är det viktigt med en konstruktiv diskussionskultur. Ett av projektets huvudsakliga mål är att undersöka hur den offentliga debatten om migration kan påverkas och ändras så att allt fler blir hörda.

Vi bjuder in deltagarna i festivalen Kolibri att tillsammans med oss komma med idéer om ämnet: Hurdan migrationspolitik behöver Finland? Vi välkomnar deltagarna i alla åldrar att komma med sina egna budskap eller idéer som svar på frågan. Budskapen eller idéerna skrivs på lappar. Svarslapparna samlas i entrén där festivalen Kolibri hålls (Vuotalo och Pessi).

Resultaten av workshoppen publiceras också på inrikesministeriets sociala medier och eventuellt också i inrikesministeriets blogg. Vi ber separat deltagarna om tillstånd för fotografering med svarslapparna. Workshoppens viktigaste mål är att ge allmänheten möjlighet att delta i den migrationspolitiska debatten.