Att skapa mötesplatser

I år firar Kolibrí Festivaali 5-årsjubileet och därefter Kulttuurikeskus Ninho ry inbjuder dig och din samfund, förening eller institution från KOTKA, TAMMERFÖRS och ULEÅBORG att höra och dela med er era tankar om hur man skapar nya och säkra mötesrum för flerspråkiga familjer och samhälle, med fokus på barn och mångfald.

Målet med detta projekt, finansierat av Moniheli, är att uppmuntra andra aktörer att utöka deras egna kulturella praxis och agendor när det gäller barnkultur, genom att dra nytta av vår erfarenhet med Kolibrí Festivaalis produktion.

I den här workshopen kommer vi att diskutera hur kreativa plattformar stöder relationer mellan olika kulturer, i synnerhet kommer vi att dela erfarenheter som samlats under vår erfarenhet med produktionen av en mångkulturell barnkonstfestival och tillsammans fundera på olika sätt att dra nytta av styrkorna hos lokala aktörer och samhället.

Kolibrí är en unik, inträdesfritt och öppen festival för barn och deras familjer som äger rum varje höst i huvudstadsregionen (se www.kolibrifestivaali.org). Hittills är Kolibrí den största och mest ambitiösa barnfestivalen organiserad av nån invandrarsamhälle i Finland med motsvarighet i Norden. Den första upplagan var 2015 och 2021 firar vi dess 10: e upplagan.

De viktigaste frågorna som motiverar denna workshop är:

 • Hur kan vi skapa nya och säkra mötetsmöjligheter för familjer och samhällen, med fokus på barns kultur och mångfald?
 • Hur kan man utöka mångfald, hög kvalitet och lika tillgång till dessa aktiviteter för alla barn?

ONLINE PROGRAM: 10 am until 1 pm (programmet sker på engelska)

10 – 10.10 Välkomnande ord

10.10 – 10.30 Kolibrí Festivaalis exempel:

 • Hur kan festivaler fungera som platser för att skapa gemenskap och stödja mångfald och respekt som kan främja ömsesidig förståelse?
 • Från nödvändigheter och rättigheter till ett säkert mötesplats
 • Från idé till festival / evenemang

10.30 – 10.45 Frågor

10.45 – 11 Presentation av “Children’s Culture and Diversity’s Info-Pack”

11.00 – 11.30 Grupparbete (Part 1): Kartläggning av lokala nätverk för att skapa mötesplatser

11.30 – 12 Lunch paus

12- 12.30 Grupparbete (Part 2): Visualisering av lokala styrkor och möjligheter i våra samhällen (med familjer, barn och ungdomar i åtanke)

12.30 – 12.50 Plenum och nya horisonter

12.50 -13 Avslutande kommentarer

Anmälningar:

Evenemanget har begränsat utrymme Vänligen boka din plats i förväg:

Anmäl dig här

KOTKA: senast 7.11. – TAMPERE: senast 14.11. – OULU: senast 24.11.

Kapacitet: max 30 personer

Målgrupp:

Människor som är involverade i och / eller intresserade av att främja barns kultur och mångfald samt att skapa och främja säkra och interkulturella mötesrum för barn och deras familjer, inklusivt:

 • Mångkulturella föreningar medlemmar.
 • Institutioner och organisationer (lokala och regionala) kopplade till utbildning, kultur och välfärd.
 • Lokala myndigheter.
 • NGO: er och oberoende grupper.
 • Invandrargrupper och medlemmar i gräsrotsorganisationer.
 • Kultur- och välfärdsarbetare, konstnärer, aktivister, producenter, bibliotekarier, bland andra.
 • Forskare inom området.
 • Föräldrar

Tekniska krav:

En dator eller bärbar dator som har högtalare, en mikrofon och en videokamera. En pålitlig internetanslutning och helst ett tyst rum.

Vi kommer att använda Googles Jamboard digitala verktyg med öppen åtkomst (en digital whiteboard). Det är inte nödvändigt att ha ett gmail-konto för att komma åt det här verktyget.

Mer information: [email protected]