Zane Uitto

Zane Uitto har nästan 20 års erfarenhet av att arbeta med musik. Hon har arbetat som biträdande lärare i en folkmusikensemble för barn, där hon undervisat i sång och piano för nybörjare och avancerade nybörjare, samt lett workshops för personer i alla åldrar, utbildnings- och kulturbakgrunder och med olika språkkunskaper. Zane har även erfarenhet som lekskolelärare vid International School of Music Finland.

De senaste 8 åren har hon lett föreningen "Laivas" för lettisk-finska familjer och den lettiska skolan i Finland "Pikku Putni". Zane Uitto har två kandidatexamina – i baltisk filologi (University of Latvia) och etnomusikologi (Jazeps Vitols Latvian Music Academy) samt en masterexamen i Global Music från University of The Arts Helsinki (Sibelius Academy).

Hitta fler aktiviteter

Ta en djupare titt i vårt program och kom med!