Patricia Carvalho Ribeiro

Patricia har undervisat portugisiska både i Brasilien och i Finland, där hon lär ut det både som ett utländskt språk och som ett arvspråk. Hon har en magisterexamen i lingvistik och studerar för tillfället för sin doktorat. Hon är även viceordförande för APPF (Associacão de Professores de Português na Finlândia) och en nära vän med Kolibrí festivalen, då hon har samarbetat med vår festival i flera år.