Housana Alfashtaki

Housana Alfashtaki är aktivist inom det civila samhället och arbetar som forskningsassistent på Homeward. Tidigare arbetade hon som biomedicinsk expert i Syrien och blev aktiv medlem i det civila samhället efter att ha flyttat till Finland år 2015. Hon är grundare av Föreningen för Mellanösterns Kvinnor i Tammerfors [Lähi-idän Naisten Yhdistys], en officiellt registrerad förening som grundades i april 2018. Bland föreningens mål ingår att stödja kvinnor med migrantbakgrund i deras vardag och bidra till erkännandet av deras närvaro i samhället.

Hitta fler aktiviteter

Ta en djupare titt i vårt program och kom med!