Bruno Lefort

Doktor Bruno Lefort är en seniorforskare och projektledare för Homeward. Hans arbete bygger på etnografiska och samverkande tillvägagångssätt för att undersöka frågan om tillhörighet bland diasporor. Han är särskilt intresserad av samspelet mellan livsbana, kollektiva minnen och lokala miljöer i hur människor skapar identiteter och sociala gränser för att förstå sin existens.

Hitta fler aktiviteter

Ta en djupare titt i vårt program och kom med!