Minkälaista maahanmuuttopolitiikkaa Suomi tarvitsee?

Suomen sisäministeriö kutsuu Kolibrí -festivaalin osallistujat jakamaan ajatuksia

Pop-up
25.9.2021 – Vuotalo // 26.9.2021 – Pessi 11 14hs.
Mariana Salgado, Harri Sivula, Anna Rundgren

aahanmuutosta on tullut pysyvä osa Suomen kehitystä, ja sen odotetaan lisääntyvän tulevina vuosina. Maahanmuuttopolitiikka vaikuttaa yhteiskuntaan ja sen kehitykseen. Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on koota Suomelle pitkän aikavälin tavoitteet kokonaisvaltaiselle maahanmuuttopolitiikalle.  

Rakentava keskustelukulttuuri on politiikan valmistelussa keskeistä. Hankkeen yksi päätavoitteista on tutkia, kuinka vaikutetaan maahanmuuttoa koskevaan julkiseen keskusteluun ja muutetaan sitä niin, että yhä useampi tulee kuulluksi. 

Kutsumme Kolibri -festivaalin osallistujat ideoimaan aihetta yhdessä kanssamme:  
Minkälaista maahanmuuttopolitiikkaa Suomi tarvitsee? Toivotamme tervetulleiksi kaiken ikäiset osallistujat kirjoittamaan tarroihin omat viestinsä tai ideansa vastaukseksi kysymykseen. Vastaukset kootaan Kolibri -festivaalin tapahtumapaikan aulaan (Vuotalo ja Pessi).  

Työpajan tulokset julkistetaan myös sisäministeriön sosiaalisen median kanavissa ja mahdollisesti myös sisäministeriön blogissa. Pyydämme osallistujilta erikseen lupaa valokuvaukseen tarrojen kanssa. Työpajan tärkein tavoite on tarjota yleisölle mahdollisuus osallistua maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun.