Avoin kutsu osallistua vuoden 2024 Kolibrí -ohjelman valintaan 

Kutsu sulkeutuu 11.3.2024 

Kulttuurikeskus Ninho järjestää kolmannentoista Kolibrí Festivaalin ja kutsuu taustaltaan ja kokemuksiltaan erilaisia Suomessa asuvia taiteilijoita, tutkijoita ja muita kasvatuksen, taiteen ja kulttuurin ammattilaisia lähettämään ehdotuksensa Kolibrí Festivaalin ohjelman aktiviteeteiksi. Valitut ehdotukset ovat osa kolmannentoista Kolibrí Festivaalin ohjelmaa.   

Kolibrí on taiteen, tieteen, kielten, luovuuden, näkyvyyden ja lapsuuden paikka. Se järjestään 14-28.9.2024 Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla

Kutsu sulkeutuu 11.3.2024 klo 24. ja hakemuksen voi tehdä englanniksi, espanjaksi tai portugaliksi.  

Kolmannentoista Kolibrí Festivaalin aihe on Kaleidoskooppi 

Kaleidoskoopin allegoria kunnioittaa nykyajan lapsuuden olemusta ja toimii symbolina monitahoisille peileille, jotka heijastavat erilaisia muuttuvia, kehittyviä ja osina kuvia, joista muodostuu palapeli. Se korostaa monikulttuurisuuden rikkautta.  

Benjamin Walter käsitti historian ja kulttuurin hajallaan olevien hetkien kaleidoskooppina, jossa jokainen osanen saattoi yksilöllisesti yhdistettynä paljastaa odottamattomia yhteyksiä ja syvällisiä merkityksiä. 

Ehdotukset   

Etsimme lapsille suunnattuja aktiviteettejä, jotka noudattavat festivaalimme päämääriä ja metodiikkaa sekä vastaavat vuoden 2024 teemaa jaettavaksi monimuotoisen ja -kielisen, eri sukupolvista koostuvan yleisön kanssa.   

Yleisö   

 • Monimuotoisia, erilaisista tilanteista lähtöisin olevia perheitä, jotka käyttävät eri perintökieliä.   
 • Eritaustaisia lapsia 3 kk-ikäisistä 10-vuotiaisiin.   

Vuodesta 2018 lähtien Kolibrín kävijät ovat tunnistaneet yleisön joukossa puhuttavan yli 32 eri perintökieltä espanjan, portugalin, suomen, ruotsin ja englannin lisäksi.   

Kolibrín ohjelma koostuu monista toiminnoista: perinteisistä, taiteellisista ja kulttuuri-ilmaisuista aina teknologian ja tieteiden viimeisiin edistysaskeliin.   

Otamme vastaan ehdotuksia mm. seuraavilta aloilta ja niiden yhdistelmiltä: kirjallisuus, grafiikka, visuaaliset taiteet, design, arkkitehtuuri, musiikki, tanssi, teatteri, sirkus, tieteet ja ruokakulttuuri.   

Formaatti voi olla:   

 • lyhyt työpaja (60 min).
 • pitkäkestoinen työpaja (180 min). 
 • storytime -tarinankerronta (30 min taaperoille ja 60 min muille).   
 • performanssi (60 min): kerrontaa, näytös, näytelmä, konsertti, jne.   

Korvaukset   

Kulttuurikeskus Ninho kattaa valittujen korvaukset seuraavasti:   

 • Tunti työpajaa: 70 €/t per henkilö (sosiaalimaksut mukaan lukien) max. 2 artistia   
 • Pitkäkestoinen työpaja: 210 €/t per henkilö (sosiaalimaksut mukaan lukien) max. 2 artistia   
 • Performanssi: 200 € per henkilö (sosiaalimaksut mukaan lukien) max. 3 artistia   
 • Konsertti: 200 € per henkilö (sosiaalimaksut mukaan lukien) max. 4 artistia   

Lisäksi tarjoamme tukea (kohtuullisiin) materiaalikuluihin ja katamme tilan sekä ääni- ja valolaitteiden ja niitä käyttävien teknikoiden kulut. Valitettavasti varamme eivät riitä korvaamaan matkakustannuksia Helsinkiin, eikä minkäänlaisen laitteiston vuokraa.   

* Luettuamme kaikki hakemukset sovimme tapaamisesta verkossa ainakin yhden ryhmän jäsenen kanssa ymmärtääksemme paremmin, miten esitys toimii ja mitä siihen tarvitaan. Pyydämme teitä huomioimaan kaikki informaatio, joka tulee osoitteesta: [email protected] 

TÄRKEÄÄ   

Kolibrí Festivaali on uusi tapa kokea ja luoda Suomen monimuotoisuuteen perustuvaa lastenkulttuuria. Festivaalin tarkoitus on tarjota turvallinen ja positiivinen tila, jossa viettää laatuaikaa perheen kanssa ja oppia uutta taiteista, tieteistä ja kulttuurista ja jossa vuoropuhelu, keskinäinen kunnioitus ja yhteisymmärrys vallitsevat varhaislapsuudesta alkaen.   

Kolibrín ohjelman metodiikan kulmakivet:   

 • Sukupolvien välinen kanssakäyminen: lapset yhdessä aikuisten ja seniorien kanssa.   
 • Monikielisyys: perintökielet eivät ole salaisuus vaan kulttuurivaltti oppimisessa.   
 • Esteettömyys: toivotamme tervetulleiksi ja kunnioitamme kaikkia sellaisina kuin he ovat; kaikki voivat osallistua aktiviteetteihin ja nauttia niistä ilman pelkoa syrjinnästä.   
 • Monimuotoisuus: lapset osallistuvat perheidensä ja ohjaajien kanssa toimintaan, joka korostaa niitä ominaisuuksia, jotka tekevät heistä ainutlaatuisia ja erityisiä.   

Mitä tarkoitamme monimuotoisuudella?   

Monimuotoisuus tarkoittaa ihmisten identiteettiin liittyvien erojen kunnioittamista turvallisessa ja positiivisessa ilmapiirissä. Yhteiskunnan monimuotoisuus vaatii kaikkien ryhmien hyväksymistä ja huomioon ottamista, samoin kuin erilaisuuden kunnioittamista ja siitä oppimista. Erot voivat perustua esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, sosio-ekonomiseen asemaan, ikään, fyysisiin ominaisuuksiin, vammaisuuteen, ulkonäköön, uskontoon, kieleen, kulttuurieroihin, etnisyyteen, poliittisiin näkemyksiin tai eri ideologioihin ja uskomuksiin (Kulttuurikeskus Ninho, 2022).   

Valintaperusteet   

Ehdotukset valitaan käytettävissä olevien varojen mukaisesti ja riippuen siitä, kuinka hyvin ne täyttävät seuraavat kriteerit:   

 • Herättää lapsissa kykyä ihmetellä, luoda, nauttia, kokeilla ja työskennellä ryhmässä.   
 • Edistää keskinäisen kunnioituksen, vuoropuhelun ja moninaisuuden tuoman rikkauden arvostusta.   
 • Liittyy vuoden 2024 teemaan.  

Kannustaa kummankin vanhemman aktiivista osallistumista seuraavissa ikäryhmissä:   

 • 3-12 kk-ikäiset sylilapset.  
 • 1-4-vuotiaat taaperot.  
 • 4-7-vuotiaat esikoululaiset.  
 • yli 7-vuotiaat koululaiset.  

Edistää monikielisen osallistumisen ilmapiiriä: espanjaksi ja/tai portugaliksi, englanniksi ja/tai suomeksi ja/tai ruotsiksi tai jollain näiden yhdistelmällä. Muutkin kielet ovat tervetulleita, jos materiaalia ei ole käännetty espanjaksi ja/tai portugaliksi.   

Kirjallisuudessa ja musiikissa keskitymme tosin em. kieliin. Muutkin kielet ovat tervetulleita, jos materiaalia ei ole käännetty espanjaksi ja/tai portugaliksi.   

Suosii kestävää kehitystä budjettiin liittyen (kohtuulliset ja todelliset kulut), sekä kierrätys- tai ympäristöystävällisten ja edullisten materiaalien käyttöä.   

Kiinnitämme erityistä huomiota ehdotuksiin, jotka edistävät:   

 • eri tavoin toimintakykyisten lasten aktiivista osallistumista, isien toimimista ohjaajina toiminnassa, seniorien osallistumista yhdessä sekä taaperoiden että yli 10-vuotiaiden kanssa,   
 • taiteilijoita, jotka ovat joko Kulttuurikeskus Ninho ry:n tai jonkun muun taiteilijayhdistyksen tai vastaavan yhteistyösuunnitelmaa tarjoavan yhdistyksen jäseniä,   
 • kykyä rekrytoida vapaaehtoisia toimintaan (HUOM.: monikieliset henkilöt, jotka avustavat toiminnoissa vapaaehtoisina voivat saada osallistumistodistuksen esim. taide-, tiede- ja käännöstehtävistä).   
 • vaikka Kolibrí Festivaalin juuret ovat ibero-amerikkalaiset, ehdotukset taiteilijoilta muilta maailmankolkilta millä ilmaisutavalla tahansa ovat tervetulleita.   

Toimittaminen 

Kaavakkeen voi täyttää englanniksi, espanjaksi tai portugaliksi. Kutsu sulkeutuu 11.3.2024 klo 24.  

Tulokset   

 • 5.4.2024 julkaistaan alustava lista valituista ehdotuksista osoitteessa www.kolibrifestivaali.org   
 • Heti kun rahoitus on varmistettu, julkaistaan lopulliset tulokset.   
 • Tulokset ovat lopulliset ja eikä niistä voi valittaa.   
 • Valitut henkilöt voivat osallistus muutamaan sisäiseen online-koulutustilaisuuteen, jotka pidetään touko/kesäkuussa 2024. Tilaisuudessa annetaan tietoja ja esitellään Kolibrin keskeisiä tekijöitä sekä käytännön keinoja saavutettavuuden ja inkluusion parantamiseksi. Keskustellaan myös rasisminvastaisista toimintatavoista valituissa ehdotuksissa. Tilaisuuksista vastaavat asiantuntijat.  

Kaikki koottu informaatio on luottamuksellista ja varattu yksinomaan tämän valintaprosessin käyttöön. Audiovisuaalista materiaalia, samoin kuin Kolibría koskevia mielipiteitä käytetään somessa festivaalin esittelyssä. 

Lisätietoa: [email protected]