Avoin kutsu osallistumaan vuoden 2021 Kolibrí valintaan

Tähän Kolibrí festivaalin 10. painokseen, Kulttuurikeskus Ninho kutsuu eri taustan ja kokemuspohjan omaavia, Suomessa asuvia taiteilijoita, tutkijoita ja muita kasvatuksen, taiteen ja kulttuurin ammattilaisia lähettämään ehdotuksensa Kolibrí festivaalin ohjelman aktiviteeteiksi. Valitut ehdotukset tulevat olemaan osa 10. Kolibrí festivaalin ohjelmaa. Se pidetään 20.-26.09.2021 Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.

olibrí festivaalin 2021 teema on “Me” kuten Paloma Valdivian, tämänvuotisen kutsuvieraamme, samanniminen kirja. “Me” on sana, joka määrittelee ensimmäisen maailmamme , yksinkertaisimman ja tärkeimmän siteen, jonka solmimme. “Me” on elinikäinen suhde, kuten esihistoriallinen side maaäidin ja ihmiskuntamme välillä. Juhlimme siis Meitä, tätä pienoista maailmankaikkeutta, joka peilaa mitä monipuolisinta yhteisöä. Keskitymme siihen, miten voimme ruokkia Meitä ja huolehtia Meistä voidaksemme yhdessä ruokkia ja varjella kaikista pikku maailmoista muodostuvaa huomisen ihmiskuntaa.

Tämä kutsu sulkeutuu 1.3.2021 klo 24. ja hakemuksen voi tehdä espanjaksi tai portugaliksi.

Ehdotukset

tsimme lapsille suunnattuja aktiviteettejä, jotka noudattavat festivaalimme päämääriä ja metodiikkaa sekä vastaavat vuoden 2021 teemaa, jaettavaksi monimuotoisen ja -kielisen, eri sukupolvista koostuvan yleisön kanssa.

Kolibrín ohjelma koostuu monista toiminnoista, perinteisistä, taiteellisista ja kulttuuri-ilmaisuista aina teknologian ja tieteiden viimeisiin edistysaskeliin.

Hyväksymme ehdotuksia mm. seuraavilta aloilta ja niiden yhdistelmiltä: kirjallisuus, grafiikka, visuaaliset taiteet, design, arkkitehtuuri, musiikki, tanssi, teatteri, sirkus, tieteet ja ruokakulttuuri.

Formaatti voi olla:

 • lyhyt- (45 min) ja pitkäkestoinen työpaja (180 min),
 • performanssi (45 min): kerrontaa, näytös, näytelmä, konsertti, jne.
 • installaatio (riippuen tapahtumapaikkana toimivan kulttuurikeskuksen tai kirjaston tarjoamista puitteista).

Korvaukset

Kulttuurikeskus Ninho kattaa valittujen korvaukset seuraavasti:

 • Tunti työpajaa: 65€/henkilö (sosiaalimaksut mukaan lukien)
 • Performanssi: 170€/henkilö (sosiaalimaksut mukaan lukien)

Lisäksi tarjoamme tukea (kohtuullisiin) materiaalikuluihin ja katamme tilan sekä ääni- ja valolaitteiden ja niitä käyttävien teknikoiden aiheuttamat kulut. Valitettavasti varamme eivät riitä korvaamaan Helsinkiin matkustamisen kustannuksia, eikä myöskään minkäänlaisen laitteiston vuokraa.

Tärkeää

Kolibrí Festivaali on uusi tapa kokea ja luoda Suomen monimuotoisuuteen perustuvaa lastenkulttuuria. Festivaalin tarkoitus on tarjota turvallinen ja positiivinen tila, jossa viettää laatuaikaa perheen kanssa ja oppia uutta taiteista, tieteistä ja kulttuurista ja jossa vuoropuhelu, keskinäinen kunnioitus ja yhteisymmärrys vallitsevat varhaislapsuudesta alkaen.

Kolibrín ohjelman metodiikan kulmakivet.

 • Sukupolvien välinen kanssakäynti: lapset yhdessä aikuisten ja seniorien kanssa.
 • Monikielisyys: perintökielet eivät ole salaisuus vaan kulttuuri valtti oppimisessa.
 • Monimuotoisuus: lapset osallistuvat perheidensä ja ohjaajien kanssa toiminto-ohjelmaan, joka korostaa niitä ominaisuuksia, jotka tekevät hänestä ainutlaatuisen ja erityisen.
 • Esteettömyys: toivotamme tervetulleiksi ja kunnioitamme kaikkia sellaisina kuin he ovat; kaikki voivat osallistua aktiviteetteihin ja nauttia niistä ilman pelkoa syrjinnästä.

Mitä tarkoitamme monimuotoisuudella?

Monimuotoisuus tarkoittaa, että ihmisten identiteettiin liittyviä eroja kunnioitetaan turvallisessa ja positiivisessa ilmapiirissä. Yhteiskunnan monimuotoisuus vaatii kaikkien ryhmien hyväksymistä ja huomiointia, samoin kuin erilaisuuden kunnioittamista ja siitä oppimista. Erot voivat perustua esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, sosio-ekonomiseen asemaan, ikään, fyysisiin ominaisuuksiin, vammaisuuteen, ulkonäköön, uskontoon, kieleen, kulttuurieroihin, etnisyyteen, poliittisiin näkemyksiin tai eri ideologioihin ja uskomuksiin. (Kulttuuria Kaikille 2019).

Yleisö

 • Perheitä, jotka kaikkine rakkauden muotoineen tulevat eri todellisuuksista ja käyttävät eri perintökieliä.
 • Eritaustaisia lapsia 3 kk-ikäisistä 10-vuotiaisiin.
 • Vuodesta 2018 lähtien Kolibrín kävijät ovat tunnistaneet yleisön joukossa puhuttavan yli 10 eri perintökieltä, espanjan, portugalin, suomen, ruotsin ja englannin lisäksi.

Valintaperusteet

Ehdotukset valitaan käytettävissä olevien varojen mukaisesti ja riippuen siitä, kuinka hyvin ne täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Herättää lapsissa kyky ihmetellä, luoda, nauttia, kokeilla ja työskennellä ryhmässä.
 • Edistää keskinäisen kunnioituksen, vuoropuhelun ja moninaisuuden tuoman rikkauden arvostusta.
 • Liittyä vuoden 2021 teemaan.
 • Kannustaa perhekaksikkojen aktiivista osallistumista seuraavissa ikäryhmissä:
  • 3-12 kk-ikäiset, ei-kävelevät vauvat.
  • 1-3-vuotiaat taaperot.
  • 3-6-vuotiaat esikoululaiset.
  • yli 7-vuotiaat koululaiset.
 • Edistää monikielisen osallistumisen ilmapiiriä: espanjaksi ja/tai portugaliksi, englanniksi ja/tai suomeksi ja/tai ruotsiksi tai jollain näiden yhdistelmällä. Myös muut kielet ovat tervetulleita.
 • Kirjallisuuden ja musiikin suhteen keskitymme tosin em. kieliin. Muutkin kielet ovat tervetulleita jos materiaalia ei ole käännetty espanjaksi ja/tai portugaliksi.
 • Suosia kestävää kehitystä mitä tulee budjettiin (kohtuulliset ja realistiset kulut), sekä kierrätys- tai ympäristöystävällisten ja edullisten materiaalien käyttöä.

Kiinnitämme erityistä huomiota ehdotuksiin, jotka edistävät:

 • eri tavoin toimintakykyisten lasten aktiivista osallistumista, isien toimimista ohjaajina ohjelma toiminnoissa, seniorien osallistumista yhdessä taaperoiden kuin myös yli 10-vuotiaiden kanssa,
 • taiteilijoita, jotka ovat joko Kulttuurikeskus Ninho ry’n tai jonkun muun taiteilijayhdistyksen tai vastaavan, yhteistyösuunnitelmaa tarjoavan yhdistyksen jäseniä,
 • kykyä rekrytoida vapaaehtoisia aktiviteettiin (HUOM.: monikieliset henkilöt jotka avustavat toiminnoissa vapaaehtoisina voivat saada opintoviikko todistuksen sellaisilta alueilta kuin taide, tieteet ja käännös).

Hyvin tärkeää: vaikka Kolibrí festivaalin juuret ovat ibero-amerikkalaiset, ehdotukset taiteilijoilta muilta maailman kolkilta, muilla ilmaisutavoilla, ovat yhtä tervetulleita

Toimittaminen

Kaavakkeen (link). voi täyttää englanniksi, espanjaksi tai portugaliksi.

Kutsu sulkeutuu 1.3.2021 klo 24.

Tulokset

30.3.2021 julkaistaan alustava lista valituista ehdotuksista osoitteessa www.kolibrifestivaali.org

Heti kun rahoitus on varmistettu, julkaistaan lopulliset tulokset.

Tulokset ovat lopulliset ja kiistattomat.

Kaikki koottu informaatio on luottamuksellista ja varattu yksinomaan tämän valintaprosessin käyttöön. Audiovisuaalista materiaalia, samoin kuin Kolibría koskevia mielipiteitä, tullaan käyttämään somessa Festivaalin esittelyssä.

Lisätietoa: [email protected]