O Som do Algodão

O Som do Algodão (Porto, Portugal)

O Som do Algodão on Portugalin Portosta meillä vieraileva seurue, jonka esityksissä yhdistyvät sadunkerronta ja tutkimusretket äänten maailmaan. Sen muodostavat Mariana Santos ja Dulce Moreira, joita ohjaa heidän syvä kiinnostuksensa taiteisiin oppimisen välineenä ja lukemisen edistämiseen.

Esityksessään O Som tarjoaa meille leikkiä sanoilla, ne ovat heidän näytöstensä lähtökohta. He nivovat yhteen kerrontaa, lauluja ja seikkailuja äänten parissa. O Som keskittyy työssään olennaisesti lukemisen ja portugalinkielen lukutaidon edistämiseen, musiikin ja äänten tutkimiseen, kuin myös taiteellisten kykyjen kehittämiseen varhaislapsuudesta lähtien aina ylempiin oppiasteisiin asti. He myös työskentelevät opettajien, kasvattajien ja taiteilijoiden kanssa, yhteistyössä eri laitosten ja perheryhmien kanssa yhteisöhengessä.

Mitä heidän motivaatioonsa tulee, he kertovat meille: “Tämän matkan tarkoitus on edistää Portugalin kulttuurin ja kielen asemaa Helsingin sitä puhuvan väestönosan keskuudessa. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, upea tapa jakaa tarinoitamme, musiikkiamme ja kuvataidettamme. Kolibrí on todella monikulttuurinen projekti, joka edistää taiteita perheiden keskuudessa. Sen poikkitaiteellinen näkemys avaa oven monien eri maiden erilaisiin taiteellisen ilmaisun muotoihin. Kolibrín näkemys on totisesti inklusiivinen ja pro-aktiivinen.”

Kolibrí 4.10., Pasila
Kolibrí 5.10., Sello
Kolibrí 6.10., Annantalo