Valokuvanäyttely: Bolivian lasten oikeuksien asialla

Annantalo 08.-13.10.2017

Käsinkudotut, kestävät ja värikkäät kankaat ovat tyypillisiä perinnekäsitöitä Bolivian alkuperäiskansojen keskuudessa. Muotokuvien värikkäät taustat muodostavat kudelman, joka kuvastaa yhtenäistä ja vahvaa verkostoa lasten ja nuorten välillä, sekä eri kulttuurien välistä moninaisuutta Boliviassa. Muotokuvat heijastelevat moninaisuuden rikkautta ja maan olemusta.

Boliviassa lasten ja nuorten omia vaikuttamismahdollisuuksia ja kansalaisaktiivisuutta lisätään tukemalla heidän järjestäytymistään ja toimintaa oppilasneuvostoissa ja alueellisissa lapsiryhmissä eli prikaateissa.

Yhteiset Lapsemme on tehnyt kehitysyhteistyötä kumppanijärjestö Defensa de Niñas y Niños Internacional – Sección Bolivian (DNI) kanssa lasten oikeuksien puolesta jo vuodesta 1989. Kasvatus ja koulutus voimaannuttavat lapsia ja nuoria kestävällä tavalla. Heidän yhteiskunnallisen osallistumisen ja toimijuuden avulla edistetään pysyviä muutoksia asenteissa ja yhteisöjen elämässä. Toiminta kouluissa on avainasemassa lasten tulevaisuuden kannalta. Lasten ja nuorten lisäksi koulutetaan vanhempia, huoltajia ja opettajia teemoina mm. väkivallan ja syrjinnän ehkäiseminen, tasa-arvo sekä lasten oikeuksien toteutuminen.

Osallistava valokuvaus

Näyttely on osa tulosta kumppanijärjestö DNI:n toiminnassa mukana oleville lapsille ja nuorille pidetyistä osallistavan valokuvauksen työpajoista eri puolilla Boliviaa, jotka pidettiin hankkeen seurantamatkan yhteydessä. Työpajojen vetäjinä toimivat valokuvaaja Vilma Pimenoff sekä kansalaistoiminnan koordinaattori Jaakko Lavonius. Työpajojen yhteydessä tehtiin yhdessä muotokuvat muistoksi osallistuneille lapsille ja nuorille, sekä yhteistä kuvakollaasia varten. Työpajoissa lapset ja nuoret pohtivat solidaarisuuden käsitettä ja sen merkitystä. Näiden keskustelujen pohjalta he kirjoittivat omat näkemyksensä solidaarisuuteen liittyen, joihin on mahdollista tutustua näyttelyssä.
Työpajoista annettiin positiivista palautetta ja niille toivottiin jatkoa. Yhteiset Lapsemme ry:llä ja DNI:llä on suunnitteilla uusi kehitysyhteistyöhanke osallistavan valokuvauksen menetelmää hyödyntäen, joka tähtää valokuva- ja mediakoulutuksen kautta tuomaan uusia taitoja aliedustetuille tai syrjäytyneille yhteisöille. Metodi pyrkii edistämään kehitystä ja positiivista muutosta sekä yksilö-, että ryhmätasolla.
Voit osallistua lasten oikeuksien toteutumiseen Boliviassa tukemalla konkreettisesti heidän koulutustaan ja järjestäytymistä kansalaisvaikuttamisen puolesta ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi.

Yhteystiedotwww.yhteisetlapsemme.fi