Uusista Suomalaisista: Valokuvanäyttely 16.5.-15.6.2016

Uusia suomalaisiaUUSIA SUOMALAISIA

Milka Alasen valokuvia

Annantalo, 16.5.-15.6.2016

Helsingissä näitä liittoja on joka viides, koko Suomessa joka kahdeksas. Maahanmuutosta on puhuttu Suomessa liian pitkään hyvin kielteisessä valossa. Halusin tehdä omasta puolestani jotain, mikä hälventäisi ihmisten pelkoa ja ennakkoluuloja erilaisuutta kohtaan. Ehdotin valokuvaaja Milka Alaselle, että lähestyisimme muuttuvaa Suomea ja suomalaisuutta tuomalla esille niitä perheitä, joissa toinen puolisoista tulee muualta kuin Suomesta. Näyttäisimme, että suurin osa maahanmuuttajista on täällä rakkauden tähden.

Tahdoimme näyttää, että tulevaisuuden suomalaiset eivät aina näytä siltä, miltä heidät on totuttu näkemään. Silti heillä on suomalainen identiteetti. Toisaalta aivan perinteisen suomalaiselta näyttävän lapsen toinen vanhemmista voi olla kotoisin toisesta maasta. Kaksikulttuurisista parisuhteista syntyvien lasten elämää rikastuttaa toisen vanhemman tuoma kieli- ja kulttuuritausta.

Esittelemme syyskuussa 2014 ilmestyneessä kirjassamme 12 perhettä, kaksitoista tarinaa parisuhteesta. Tämän näyttelyn kuvat ovat kooste Uusia suomalaisia -kirjan kuvista ja tarinoista. Jokainen tarina on uniikki, jokainen suhde on uniikki. Uskomme, että kirja näyttää lukijalle sen, että olimmepa mistä tahansa, meissä on kuitenkin paljon enemmän yhteistä kuin erilaista.

Viimeisen vuoden aikana Suomi ja Eurooppa ovat uusien valtavien haasteiden edessä. Maailmassa on enemmän pakolaisia kuin koskaan toisen maailman sodan jälkeen. Humanitaariset kriisit heijastelevat tänne pohjoiseenkin, joskin paljon pienemmässä mittakaavassa kuin niihin maihin, jotka ovat kriisialueita maantieteellisesti lähempänä.

Tällaisena hetkenä on tärkeää, ettemme anna pelolle valtaa. Luomme turvallista ja toimivaa yhteiskuntaa sillä, että otamme tulijat, tulevaisuuden suomalaiset – miehet, naiset, tytöt ja pojat – vastaan avoimin mielin. Jokaisen ihmisen perustarve on tulla nähdyksi ja hyväksytyksi. Vain siten takaamme, että Suomi on jatkossakin hyvä ja turvallinen paikka elää.

Helsingissä, 10.5.2016

Anni Valtonen

Järjestäjät ovat: Familia Club ry:n/ Duon yhteistyönä, Annantalo ja Kolibrí Festivaali.

www.uusiasuomalaisia.fi